Τα γήπεδα επαναλειτουργούν, ανακαινισμένα, με νέους τάπητες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2512222

 

                                                                   Ισολογισμός 2012              Ισολογισμός 2013        Ισολογισμός 2014                 Ισολογισμός 2015